Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Anouk Nijpels Holistisch Coach, Altaarstraat 92, 6365 AL Schinnen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Anouk Nijpels Holistisch Coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch. Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Anouk Nijpels Holistisch Coach deze gegevens nodig heeft

Anouk Nijpels Holistisch Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Anouk Nijpels Holistisch Coach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ten behoeve van een effectief en efficiënt coachingstraject maakt Anouk Nijpels Holistisch Coach gebruik van sessieverslagen en een coachovereenkomst, waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen over je gezondheid/problematiek/achtergrond.

Hoelang Anouk Nijpels Holistisch Coach gegevens bewaart

Anouk Nijpels Holistisch Coach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden tot 2 jaar na de beëindiging van de dienstverlening bewaard. Indien je jouw gegevens eerder uit onze archieven wilt laten verwijderen, kun je dit doen door contact op te nemen met Anouk Nijpels Holistisch Coach via info@anouknijpelscoaching.nl.

Delen met anderen

Anouk Nijpels Holistisch Coach verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Anouk Nijpels Holistisch Coach maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

 • De site gebruikt Google Analytics-cookies
 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
 • Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
 • Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@anouknijpelscoaching.nl. Anouk Nijpels Holistisch Coach zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

Anouk Nijpels Holistisch Coach neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Anouk Nijpels Holistisch Coach maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Anouk Nijpels Holistisch Coach verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Anouk Nijpels Holistisch Coach op via info@anouknijpelscoaching.nl.