Massage Therapeut
The Wellness Academy 2021

Energetische Massage I
Healing Space 2021

HBO Bachelor Holistisch Coach
Academie voor Holistisch Coachen 2017-2019

FiRe Communicatie Trainer
Mecuma 2012-2013

Social Work HBO Bachelor
Hogeschool Zuyd Sittard 2007 – 2011